pdf

125,875 kb
Verejná vyhláška - Okresný úrad Čadca - katastrálny odbor -
rozhodnutie - Štefan Čupka
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 03.05.2018