pdf

87,191 kb
Doplnkové konanie - Prepoj VN 232
Doplnkové konanie sa uskutoční dňa: 02.05.2018 o 8.30 hod.

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 06.04.2018