pdf

746,524 kb 
Územné rozhodnutie - ZS a RR bod Hrubý Buk - TELECOMPROJECT
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 23.02.2018.