pdf

260,511 kb 
Stavebné povolenie - Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba
rodinného domu č.s.
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 15.01.2018.