pdf

410,914 kb
Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 04.12.2017.