pdf

5273,779 kb
N Á V R H - Rozpočet na rok 2018 - Základná škola Klokočov
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 29.11.2017.