pdf

1605,605 kb
N Á V R H - Rozpočtové opatrenie č.1/2017 - Základná škola Klokočov
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 29.11.2017.