pdf

39,704 kb
N Á V R H - Rozpočtové opatrenie č.3/2017
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 29.11.2017.