pdf

347,207 kb
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 28.11.2017