pdf

1203,375 kb
Stavebné povolenie - stavba "ZS a RR bod VRCHPREDMIER"
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 22.8.2017