pdf

2697,535 kb
Stavebné povolenie pre stavbu "Rodinný dom č. s. 841, prístavba
terasy, novostavba garáže, oplotenie"
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 18.08. 2017.