pdf

2879,177 kb
Stavebné povolenie - Rodinný dom - novostavba
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 03.07. 2017.