pdf

52,290 kb
Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2017 hlavnej kontrolórky
Obce Klokočov

Predkladá: Gulčíková Anna, hlavná kontrolórka obce Klokočov
Zverejnené na internetovej stránke obce Klokočov dňa 09.06.2017