pdf

1360,012 kb
Stavebné povolenie - 10353 - Klokočov - Poľany - rekonštrukcia NN siete

Stavebník: Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
Vyvesené dňa 06.06.2017