Počet obyvateľov obce Klokočov k 01.01.2017: 2339 

Zmena stavu obyvateľov za rok 2016 k 31.12.2016:
► Prihlásení na pobyt: 29
► Odhlásení z pobytu: 20
► Narodení v roku 2016: 20
► Zomrelí v roku 2016 : 27
► Manželstvá: 18