pdf

40,178 kb

Plán kontrolnej činnosti na rok 2016 hlavnej kontrolórky Obce Klokočov

Návrh predkladá: Gulčíková Anna, hlavná kontrolórka obce Klokočov
Zverejnené na internetovej stránke obce Klokočov, dňa 25.05.2016