Sample Image
1044,627 kb  
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
OBCE KLOKOČOV 2015-2020
Vyvesené na úradnej tabuli obce: 12.11.2015