Sample Image
106,349 kb   
Návrh - Programový rozpočet obce Klokočov na roky 2015 - 2017

Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 12.3.2015