Splátkový kalendár obce k neuhradeným faktúram s firmou Biomasa nájdete tu .