Stav obyvateľov Obce Klokočov k 31.12.2014:  2342 obyvateľov
- narodení: 19
- zomrelí: 32
- prihlásení: 45
- odhlásení: 13