Sample Image
98,766 kb   

Záverečný účet Obce Klokočov za rok 2013

Vyvesené na úradnej tabuli obce - 5.6.2014