Sample Image 
114,738 kb   
NÁVRH - ROZPOČET OBCE KLOKOČOV na roky 2014-2016   

Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce: 21.02.2014