Stav obyvateľov k 31.12.2013: 2323 obyvateľov
Narodených: 14 detí
Zomrelých: 27 obyvateľov