Oznamujeme občanom že si môžu vyzdvihnúť rozhodnutie na daň z nehnuteľností, daň za psa u Ing. Gajdičiarovej a rozhodnutie na poplatok za odpad u PhDr. Kataríny Plešivčákovej.
Touto cestou vyzývame občanov, aby v rámci úspory vysokých nákladov za vývoz odpadu separovali odpad podľa zvozového kalendára na r. 2013. Vrecia potrebné na separovanie odpadu si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade bez finančného poplatku.