pdf
108,514 kb  

Rozpočet obce Klokočov na roky 2013 - 2015

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 11.3.2013