Obec Klokočov žiada zubných stomatológov, ktorí majú záujem zriadiť si v našej obci zubnú ambulanciu, aby sa informovali na Obecnom úrade v Klokočove, č. t. 4358 110, klapka 11, alebo na mob. č. starostu obce Ľuboša Stríža: 0903431789