Obecný úrad v Klokočove, okr. Čadca v spolupráci s povereným úradným veterinárnym lekárom : MVDr. Mudríkom pozývajú chovateľov psov starších ako 3-mesiace na pravidelné očkovanie proti besnote, ktoré sa uskutoční dňa: 13. júla 2012, t.j. v piatok.
Chovatelia spoločenských zvierat majú možnosť využiť akčnú ponuku dať svoje zviera označiť pri očkovaní mikročipom za 10,- €. Túto povinnosť im ukladá §3 zákona č.39/2007 o veterinárnej starostlivosti.  
Prechodné obdobie, dokedy musí byť každé spoločenské zviera nezameniteľne označené končí 30.septembra 2013. Čipovanie svojim spôsobom pripomína vakcináciu a trvá asi 2 sekundy.

Harmonogram očkovania:

Hrubý Buk – Kasíno                                 o   8.00 hod.
Hlavice – Rieka                                      o   8.30 hod.
Hlavice – obchod u Gaľusa                        o   9.00 hod.
Hlavice – obchod u Gaška                         o   9.30 hod.
Klin – Požiarna zbrojnica – Pavlík                 o 10.30 hod.
Obecný úrad Klokočov                             o 11.00 hod.
Kornica – Šamaj                                      o 12.00 hod.
Nižné Riečky – Píla                                   o 12.45 hod.
Vyšné Riečky – Bufet Banetka                   o 13.15 hod.

Očkovanie sa uskutoční za úhradu 5,- €  za jedného psa. Poplatok zahŕňa očkovanie, známku a potvrdenku o očkovaní za rok 2012. 
Majiteľ psa si môže zakúpiť očkovací preukaz za 0,40 € . Nerešpektovanie povinnosti chovateľa psa ustanovené v §17 Zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti je priestupkom podľa §48 citovaného zákona.

Za OÚ: Ing. Gajdičiarová