Sample Image
110,995 kb  

NÁVRH na rokovanie OZ -
Záverečný účet Obce Klokočov za rok 2011

Návrh zverejnený dňa: 14.6.2012