Obecný úrad v Klokočove žiada občanov, aby si udržiavali poriadok okolo kontajnerov. V prípade  neporiadku vyčistili okolie a nečakali na pracovníkov Obecného úradu.
Ďakujeme za pochopenie.