Obecný úrad v Klokočove žiada občanov, aby  v prípade poruchy verejného osvetlenia a verejného rozhlasu nahlásili vždy číslo stĺpu, na ktorom sa porucha nachádza.
Každý stĺp verejného osvetlenia a verejného rozhlasu bude mať svoje číslo.
Ďakujeme za pochopenie.