Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že Štatistický úrad SR uskutočňuje v termíne od 1 . novembra 2010 „ Poľnohospodársky cenzus fariem 2010 „, ktorý je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009-2011.
Z tohto dôvodu prosíme občanov – farmárov o ústretový prístup k pracovníkom, ktorí budú zabezpečovať uvedené zisťovanie.