Úradné oznamy

pdfKaduchovci - kolaudačné rozhodnutie   151.65 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 14.09.2021

pdfVýzva na odstránenie starého vozidla - Ladislav Halcin  85.34 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 14.09.2021

pdfVýzva na odstránenie starého vozidla - Michal Čopek  86.21 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 14.09.2021

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na mimoriadne tridsiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 11. septembra 2021 o 9:00 hod. (sobota) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

pdfPozvánka na mimoriadne 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov 38.09 KB

pdfVyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľky ZŠ Klokočov  729.77 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 08.09.2021