Úradné oznamy

Rodičia dieťaťa môžu požiadať príslušný matričný úrad o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici (týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu). Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanovenia zákona NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

pdf

Výzva - Pozemkový a lesný odbor - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu   60.93 KB

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 10.06. 2022