Úradné oznamy

Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 15.12.2020 do 14.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 Obec Klokočov zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu -

Nebytové priestory: miestnosť o výmere 23,89 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – miestnosti s bočným vchodom do budovy Obecného úradu v Klokočove na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876 za účelom:
1. poskytovania obchodných, reprezentačných, školských, zdravotníckych, kancelárskych služieb za minimálnu cenu 10,00 Eur / m2 ročne
2. na výrobné, dielenské, skladové účely za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 ročne
3. na spoločenské a kultúrne účely za minimálnu cenu 9,00 Eur / m2 ročne

Testovanie v obci Klokočov sa uskutoční v sobotu 21.11.202 a v nedeľu 22.11.2020Štvrté kolo testovania, bude dobrovoľné a týkať sa má 458 miest a obcí - Klokočov je na zozname víkendového testovania, z neúčasti na testovaní nebudú vyplývať žiadne obmedzenia.
Ústredný krízový štáb na svojom rokovaní schválil štvrté kolo testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 v rámci operácie „Spoločná zodpovednosť“. Testovanie sa tak počas nadchádzajúceho víkendu (21. až 22. novembra 2020) uskutoční v celkovo 458 mestách a obciach, ktoré v rámci posledného realizovaného testovania dosiahli podiel pozitívnych testov viac ako 1 %.
Štvrté kolo testovania bude dobrovoľné a bude prebiehať od 8:00 do 20:00 hod.

Testovanie v obci Klokočov sa uskutoční v sobotu a v nedeľu 7.11.2020  a 8.11.2020

Testovanie v obci Klokočov sa uskutoční v sobotu a v nedeľu 7.11.2020 – 8.11.2020

Pozor zmena času odberu!
7.11.2020 a 8.11.2020 v čase od 08:00 hod – 20:00 hod
Prestávky budú od 12:00 hod – 12:45 hod a od 17:00 hod – 17:30 hod

Osoby žijúce v spoločnej domácnosti s pozitívne testovanou osobou sa na testovaní NEZÚČASTŇUJÚ, z dôvodu, že sa musia podrobiť takisto povinnej 10-dňovej karanténe, ďalej osoby, ktoré sa nezúčastnili I. kola celoplošného testovania a deti do 10 rokov.
V prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu.