Úradné dokumenty

pdf

1819,450 kb  
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY -
PROTOKOL o výsledku kontroly účtovníctva a rozpočtovníctva samosprávy

Sample Image
101,747 kb  
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov
Tieto zásady  schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 25.09.2015 uznesením č. 105/2015.
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.09.2015.