Úradné dokumenty

pdfProgramový rozpočet obce Klokočov 2021-2023    120,804 kb

Schválené na OZ č. 23 dňa: 11.12.2020 uznesením č. 300/2020
Vyvesené na úradnej tabuli: 14.12.2020

pdfRozpočtové opatrenie č.3/2020     1437,359 kb

Schválené na OZ č. 23 dňa: 11.12.2020 uznesením č. 296/2020
Vyvesené na úradnej tabuli: 14.12.2020

pdfRozpočtové opatrenie č.2/2020     1458,688 kb