Úradné dokumenty

pdfRozpočtové opatrenie č. 5/2021  109.54 KB

Schválené na OZ dňa: 09.12.2021
Vyvesené na úradnej tabuli: 13.12.2021

pdfProgramový rozpočet obce Klokočov 2022-2024   207.78 KB

Vyvesené na úradnej tabuli: 23.11.2021

pdfRozpočtové opatrenie č. 4/2021 392.13 KB

Schválené na OZ dňa: 3.9.2021
Vyvesené na úradnej tabuli: 10.9.2021