Úradné dokumenty

pdfRozpočtové opatrenie č. 1/2022  762.59 KB

V Klokočove dňa 21.04.2022
Schválené na OZ dňa: 16.05.2022