Úradné dokumenty

pdf

835,731 kb  
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2019-2024 OBEC KLOKOČOV
Komunitný plán sociálnych služieb obce Klokočov na roky 2019 – 2024 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.2.2019 uznesením č. 61/2019.

pdf

1819,450 kb  
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY -
PROTOKOL o výsledku kontroly účtovníctva a rozpočtovníctva samosprávy