Úradné dokumenty

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

Referendum sa koná od 7.00 h. do 22.00 h.

Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk

pdfOznámenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OkVK 151.75 KB

pdfRozpočtové opatrenia č. 3/2022 121.32 KB