pdfRozpočtové opatrenie č. 5/2021  109.54 KB

Schválené na OZ dňa: 09.12.2021
Vyvesené na úradnej tabuli: 13.12.2021