pdfRozpočtové opatrenie č. 3/2021 955.33 KB

Schválené na OZ dňa: 28.6.2021
Vyvesené na úradnej tabuli: 6.7.2021