pdfRozpočtové opatrenie č. 2/2021 800.98 KB

Schválené na OZ č. 25 dňa: 6.5.2021
Vyvesené na úradnej tabuli: 10.5.2021