pdfRozpočtové opatrenie č.3/2020     1437,359 kb

Schválené na OZ č. 23 dňa: 11.12.2020 uznesením č. 296/2020
Vyvesené na úradnej tabuli: 14.12.2020