pdfPríloha č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov - Prenájom majetku obce 32.3 KB

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 160/2019 zo dňa 13.09.2019