pdf

535,950 kb
Kolektívna zmluva zamestnancov verejnej služby obce Klokočov - rok 2018
Účinnosť kolektívnej zmluvy od 01.02.2018