Sample Image
94,814 kb  
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Klokočove

Rokovací poriadok OZ v Klokočove bol schválený OZ v Klokočove dňa 29.05.2015 uznesením č. 75/2015.
Rokovací poriadok OZ v Klokočove nadobúda účinnosť dňom schválenia.