Úradné dokumenty

pdfRozpočtové opatrenie č. 4/2021 392.13 KB

Schválené na OZ dňa: 3.9.2021
Vyvesené na úradnej tabuli: 10.9.2021

pdfRozpočtové opatrenie č. 3/2021 955.33 KB

Schválené na OZ dňa: 28.6.2021
Vyvesené na úradnej tabuli: 6.7.2021

pdf Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2020    236.53 KB

Záverečný účet schválený na OZ dňa: 28.06.2021 uznesením č. 370/2021