Návrhy VZN obce

pdfNÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce č. /2020 o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2021    89,896 kb

Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 26.11.2020
Ukončenie pripomienkového konania: 06.12.2020