pdfNÁVRH - VZN č. 5/2022 - pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Klokočov    169.07 KB

Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 12.04.2022
Ukončenie pripomienkového konania: 21.04.2022