pdfNÁVRH - VZN č. 4/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb    138.19 KB

Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 12.04.2022
Ukončenie pripomienkového konania: 21.04.2022