Sample Image
116,926 kb  
Návrh - VZN Obce Klokočov o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
v období krízovej situácie
Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa: 12.05.2015