Návrhy VZN obce

pdfNÁVRH - VZN č. 4/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb    138.19 KB

Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 12.04.2022
Ukončenie pripomienkového konania: 21.04.2022

pdfNÁVRH - VZN č. 3/2022 o organizácii miestneho referenda v obci KLOKOČOV    134.75 KB

Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 12.04.2022
Ukončenie pripomienkového konania: 21.04.2022

pdfNÁVRH - VZN č. 5/2022 - pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Klokočov    169.07 KB

Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 12.04.2022
Ukončenie pripomienkového konania: 21.04.2022

pdfNÁVRH - VZN č. 6/2022 o určení názvov verejných priestranstiev    54.14 KB

Prílohy č. 1, 2 1.11 MB

Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 12.04.2022